Rodo

 

 

RODO

W związku z wejściem w życie postanowień tzw. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO),
na stornie internetowej przedszkola (BIP) będziemy publikować informację
o tym jakie dane osobowe przetwarzamy
w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatkaw Zdzieszowicach.

 

Informacje te będą zawierały elementy,
które przetwarzający dane powinien podać zgodnie
z wymogami rozporządzenia (Art. 13 i 14).

 

Informujemy również o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych,
zgodnie z art.11 Ustawy ODO z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
udostępniamy dane inspektora:

 imię i nazwisko: Artur Krzyża

 adres e-mail: iodo@orange.pl