Historia przedszkola :)

Jak nasze przedszkole stało się przedszkolem im. „Kubusia Puchatka”

          Prace związane z nadaniem imienia rozpoczęliśmy już we wrześniu 2007r.
Były one związane z przybliżeniem dzieciom literatury dziecięcej poprzez organizowanie spotkań „Chwila z bajką”,
podczas których dzieci mogły poznać różnych bohaterów i wybrać ulubionego z nich.
Wybór padł na Kubusia Puchatka.

         Jest to postać bardzo bliska dzieciom, ukazująca takie wartości uniwersalne jak:
miłość, przyjaźń, prawda, piękno, szacunek oraz kształtująca u dzieci postawy prospołeczne:
chęć niesienia pomocy innym, zgodne współdziałanie z innymi,
zdolność do obdarzania uwagą innych oraz zrozumienie, że inni są równie ważni.
Dzieci utożsamiając się z bohaterem, uczą się także dbania o najbliższe środowisko, kształtują swoją postawę proekologiczną.

        W styczniu 2008r, podczas konkursu plastycznego dla dzieci, została wyłoniona najlepsza praca – Karolinki Oleśniewicz,
która była wzorem do stworzenia logo naszego przedszkola.

       W roku szkolnym 2008/2009 w przedszkolu poczyniono wiele prac związanych z nadaniem imienia placówce:
- Panie zorganizowały zajęcia dydaktyczne dla dzieci i rodziców poświęcone postaci
  Kubusia Puchatka oraz autorowi książki,

- ozdobiły placówkę postaciami z bajki o Kubusiu Puchatku,
- zorganizowały w salach „ Kącik Przyjaciół Kubusia Puchatka”, w którym umieszczone
  zostały zdjęcia wszystkich dzieci oraz gości, którzy odwiedzili nasze przedszkole,

- stworzyły „Kącik czytających rodziców” – w którym wywieszano zdjęcia i autografy
  rodziców odwiedzających poszczególne grupy i czytających dzieciom
  bajki o Kubusiu Puchatku

- nawiązałyśmy też współpracę z wolontariatem z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
  w Zdzieszowicach. Dzieci wraz z opiekunami zorganizowały dla nas zajęcia plastyczne,
  ruchowe oraz konkurs wiedzy o Kubusiu Puchatku,

- nauczyciele wraz z dziećmi wybrali hymn przedszkola oraz nazwy poszczególnych grup.
  Grupa starsza wybrała nazwę - KUBUSIE, a Grupa młodsza  – TYGRYSKI,
  wykonały medale dla dzieci oraz wizytówki na drzwi swoich sal,

- na terenie placówki, Pani Beata zorganizowała konkurs plastyczny
  dla dzieci i rodziców pod hasłem „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
  Napłynęły piękne prace, które ozdobiły nasze przedszkole,

- Pani Bożena zorganizowała między przedszkolny konkurs plastyczny na temat
  „Przyjaźń w Stumilowym Lesie”. Laureaci tego konkursu zostali zaproszeni
  do
naszego przedszkola na uroczyste wręczenie nagród, otrzymali także
  medale przyjaciół Kubusia Puchatka,

- wzbogaciliśmy bazę przedszkola o pozycję książkowe,
  filmy oraz płyty o Kubusiu Puchatku

- Pani Dyrektor nawiązała współpracę z Publicznym Przedszkolem nr 2
  im. Kubusia Puchatka z Głubczyc oraz z przedstawicielem firmy EGMONT,
  która zajmuję się rozprowadzaniem książek i zorganizowała
  w przedszkolu kiermasz książki o Kubusiu Puchatku,

- rodzice, którzy biorą udział w przedstawieniach „Teatru pod wiatą”,
  działającego w naszym przedszkolu od 10 lat,
  na zakończenie roku szkolnego przygotowali przedstawienie
  o Kubusiu Puchatku - „Przygoda z balonem”.

     Po dwuletnim okresie przygotowań nadszedł dzień , w którym możemy oficjalnie powiedzieć,
że nasze przedszkole ma swojego patrona,
a jest nim właśnie
Kubuś Puchatek. Miś Puchatek chyba wiecie,
Kubuś znany w całym świecie!

Logo naszego przedszkola i imię Kubusia Puchatka sprawiają,
że utożsamiani jesteśmy z czymś miłym, radosnym i ciepłym.