Kontakt

 Dyrektor placówki: mgr Bogusława Hawzner

Publiczne Przedszkole nr 2
im. Kubusia Puchatka

47-330, Zdzieszowice Plac 1 Maja 11
tel. 77 484 44 45

E-mail: puchatkoweprzedszkole@wp.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych
zgodnie z art.11 Ustawy ODO z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
udostępniamy dane inspektora:
imię i nazwisko: Artur Krzyża
adres e-mail: iodo@orange.pl