Program realizowany w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

Program wychowania przedszkolnego: „Drużyna marzeń”

Autor: Jolanta Wasilewska

Wydawnictwo: WSiP

Program "Drużyna marzeń" jest:

- zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356 z 2017 r.):

- stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy w zależności potrzeb i możliwości dziecka oraz warunków, w jakich będzie realizowany

- zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania

- treści programu są zgodne z treściami nauczania zawartymi w postawie programowej wychowania przedszkolnego

- program zawiera opis założonych osiągnięć dziecka

- zawiera propozycję kryteriów oceny i metod monitorowania procesu edukacyjnego i rozwoju dziecka

- jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym

- jest także zgodny z misją naszego przedszkola oraz z przyjętą strategią edukacyjną.